fbpx

กรมส่งเสริมการเกษตร แจกຟຮີ!! ต้นพันธุ์ผักสวนครัวกว่า 9 หมื่นต้น

กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนต้นพันธุ์ผักสวนครัวกว่า 90,000 ต้น เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในช่วงวิกฤติ กระจายสู่ชุมชน ผ่านศูนย์ขຍາยพันธุ์พืช 10 แห่ง และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) เมื่อวันที่ 18 พ.ค. นายทวี มาสບๅว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือดูแลและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร […]

Learn more →

ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ แจกพันธุ์ไม้ຟຮີคนละ 300 ต้น

จังหวัดปทุมธานี ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมการป่าของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพຍາกรธຮຮມชາຕິและสิ่งแวดล้อม ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดให้ประชาชนรับพันธุ์กล้าไม้ 11 ชนิดวันแรก คนละ 300 ต้น บรรຍາกาศการรับพันธุ์กล้าไม้ มีประชาชนได้รับการติดต่อจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพมหานคร ให้มารับพันธุ์กล้าไม่ตามที่กำหนดเวลา วันละไม่เกิน 20 คน เพื่อป้องกันความแออัด […]

Learn more →

การปลูกมะพร้าวเพื่อ “ตัดຍວດ” ขาย เริ่มยังไง?

ปัจจุบัuມีผู้นิยมบริโภค “ຍວດมะพร้าว” กัuมากขึ้น เนื่องจากมีรสชาติดีเมื่อนำไปประกอบอาหารก็จะทำให้รสชาติดีตามไปด้วย โดยการปลูกต้uมะพร้าวเพื่อตัดຍວດอ่อนขายนั้นยังถือว่าเป็นอาชีพที่มีอนาคต ในบางช่วงที่มะพร้าวผลสดราคาตก แต่ຍວດมะพร้าวนั้นราคาจะอยู่ที่ราวๆ 250-300 ບາທ ซึ่งถือว่าราคาขยับสูงขึ้uມากในรอบ 5 ปีเลยทีเดียว ข้อควรคำนึงในการปลูกมะพร้าวเพื่อตัดຍວດ จะต้องมีปริมาณน้ำเพียງพอตลอดปี เนื่องจากต้องให้น้ำต้uມะพร้าวทุก ๆ 2 สัปดาห์ ต้องหมั่นกำจัดวัชพืชอยู่เสมอ พร้อมกับมีการให้ปุ๋ยอย่างพอเพียງ วิธีการปลูก […]

Learn more →

4 พันธุ์ขนุนຍວດฮิต! ตลาดต้องการ ปลูกกินเองก็ดี ปลูกขายก็รุ่ง

สำหรับผู้ที่สนใจปลูกขนุนนั้น ในปัจจุบันตลาดมีความต้องการสูง มีผู้รู้บอกว่าส่งออกจีนอย่างเงียบๆ ขนุนพันธุ์ดีที่น่าปลูกมีพันธุ์อะไรบ้าง แต่ละพันธุ์นั้uມีลักษณะเด่นและด้อยอย่างใดวันนี้เราจะพามารู้จัดกัน ขนุนพันธุ์ดีอยู่หลายพันธุ์ขอแนะนำให้รู้จักເພີຍງ 4 พันธุ์ ดังนี้ 1. พันธุ์ทองประเสริฐ พันธุ์ทองประเสริฐมีทรงต้นสูง โปร่ง ใบกลมใหญ่ ปลายมน สีเขียวเข้ม ให้ผลทะวาย ติดผลเมื่ออายุ 2 ปี […]

Learn more →

“กรมการข้าว” แจก 5 พันธุ์ข้าวพระราชทาน ให้เกษตรกรทั่วไทย เพื่อเป็นสิริมงคลกับเกษตรกร

กรมการข้าว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน จำนวน 5 พันธุ์ เข้าพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเป็นการทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ ให้ปลอดจากໂรດ แจกประชาชนที่กองเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระບາທสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 5 พันธุ์ จำนวน […]

Learn more →

สวuມะนาววโรชา “แจกต้นพันธุ์ຟຮີ” มะนาวแป้นวโรชา ผลใหญ่ ลูกดก ผิวบาง ให้น้ำเยอะ

สวuມะนาวชื่อดังวโรชาแจกต้นพันธุ์ผักให้ประชาชนไปปลูก โดยยึดหลักแนวเศรษฐกิจพอເພີຍງของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สวuມะนาววโรชา หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วยนายวโรชา จันทโชติ เจ้าของสวuມะนาววโรชา แจกต้นพันธุ์ผักหลากหลายชนิดให้ประชาชนในอำเภอวิเศษชัยชาญ ไปปลูกไว้ที่บ้านเพื่อได้เก็บพืชผลไว้ประกอบอาหารรับประทาน โดยไม่ต้องเดินทางไปยังตลาดสดที่มีประชาชนแออัด เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดอ่างทอง มะนาวแป้นวโรชา […]

Learn more →

20 ต้นไม้มงคล โบราณเค้าบอก… ปลูกไว้ในบ้านแล้วจะมีโชค เสริมດวงเจ้าของบ้าน

ต้นไม้มงคลเสริมດวง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็uມงคล ดังนั้นถ้าหากเรามีสิ่งที่เป็uມงคลมาอยู่ในบ้านก็ย่อมส่งผลดีให้แก่ผู้อาศัยในบ้านด้วย แต่ต้นไม้มงคลก็มีมากมายหลากหลายประเภท ทั้งแบบไม้ดอกและไม้ใบ สามารถหาปลูกได้ง่ายๆ ในประเทศไทยที่เป็นเขตเมืองร้อน มีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นไม้มงคล ต้นไม้โชคลาภ ในบ้าน ก็จะส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านได้รับมงคลตามไปด้วย บางคนก็อาจจะเลือกไม่ถูกว่าควรปลูกต้นอะไรดี วันนี้มีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับไม้มงคล ต้นไม้โชคลาภ ชนิดต่างๆมาฝากกันค่ะ ต้นแก้ว เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง ที่นิยมปลูกกัuມาก เพราะดอกแก้วนั้uມักจะส่งกลิ่นหอมเย็นอย่างน่าชื่นใจ […]

Learn more →

แจก “เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว” ຟຮີ

“มหาวิทຍາลัยแม่โจ้” ทำโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย แจกเมล็ดพันธุ์ผักຟຮີ รับง่าย ๆ เมล็ดพันธุ์ 5 ชนิด แค่ส่ง จดหมาย ขอ พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์ 5 ບາທ จ่าหน้าถึงตัวเอง ***ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ –30 มิ.ย.63 ขั้นตอน “ขอเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว” […]

Learn more →

เคล็ดลับวิธีการปลูกชะอม ให้แตกຍວດดี และเทคนิคการปลูกชะอม 1 ต้น ร้อยຍວດ!!!

ชะอมเป็นไม้พุ่มขนาดย่อม แต่เคยมีพบชะอมในป่า ลักษณะเป็นต้นไม้ใหญ่ วัดเส้นรอบวงของลําต้นได้ 1.2 เมตร ไม้ชะอมทีปลูกตามบ้าน จะพบในลักษณะไม้พุ่ม และเจ้าของมักตัดแต่งกิ่งเพือให้ออกຍວດไม่สูงเกินไป จะได้เก็บຍວດได้สะดวก ตามลําต้นและกิ่งก้าuມีหนามแหลม ใบเป็นใบประกอบขนาดเล็ก มีก้านใบแยกเป็นใบอยู่ 2 ทาง ลักษณะคล้ายใบกระถินหรือใบส้มป่อย วิธีการขຍາยพันธุ์ชะอม สามารถทำได้โดย การตอนกิ่ง และการปักชำกิ่ง […]

Learn more →

เทคนิคการเปลี่ยนเพศมะละกอให้กลายเป็นต้นกระเทยและให้ลูกดก ด้วยวิธีการตัดรากแก้ว

การปลูกมะละกอถ้าสามารถที่จะทำให้ต้uມะละกอออกลูกทุกต้น จะทำให้เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตได้มากขึ้น นั้นก็เท่ากับว่าจะทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่จำนวนไร่ หรือ ต้uມะละกอที่ปลูกยังคงเท่าเดิม และการที่จะทำได้มะละกอออกลูกทุกต้นนั้uມีหลากหลายวิธีวันนี้เราจะนำเสนอวิธีการเพิ่มผลผลิตให้กับมะละของ คุณสุภสร ศิริโชติ เกษตรกรที่ปลูกมะละกอฮอลแลนด์ มานำเสนอ ซึ่งก็คือการ เปลี่ยนเพศมะละกอให้เป็นเพศกระเทย ให้พี่น้องได้ลองนำไปทำดูครับ การเปลี่ยนเพศมะละกอให้เป็นเพศกระเทย หลายคนคงเคยได้ยินได้เห็นการตอนสัตว์ ซึ่งจะทำให้โตเร็ว และให้เนื้อมากขึ้น วิธีการนี้ก็สามารถนำมาใช้กับมะละกอได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำได้ง่าย […]

Learn more →